העתק מסמך או דרכוןאישור הצהרהצוואה נוטריוניתחתימה בשם תאגיד או אדםתרגום נוטריוניאימות חתימהנסיעת קטין לחו"להסכם ממון