נוטריונט משרד נוטריון חכם בענן

1

צופים בהדגמת וידאו

2

קוראים שאלות ותשובות

3

יש 3 הכנות מקדימות

4

רוכשים אתר לנוטריון

5

מקימים אתר בקלות

6

האתר החדש לנוטריון באוויר

תנאי הרכישה

אתר מקצועי לנוטריון בתפעול עצמאי

1

כללי

במסמך זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלא אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

 1. "אתר מקצועי לנוטריון": מוצר יחודי: אתר אינטרנט מקצועי לנוטריון מבית אתר נוטריונט; נמכר כמינוי לתקופת הזמן המוגדרת בעת הרכישה.
 2. נוטריונט | משרד נוטריון בענן, אתר אינטרנט מבית משפט חכם בע"מ, ח.פ. 516133519 (להלן: הנהלת האתר)
 3.  "משתמש": אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט, לרבות מי שעושים שימוש בשירותים המוצעים באתר, אם בחינם ואם בתשלום.
 4. "מנוי": מי שרכש מינוי לאתר מקצועי לנוטריון בהתאם לתנאי הרכישה באתר.

2

הגדרות

הואיל והנהלת האתר היא המפתחת ובעלת זכויות היוצרים, ההפצה והשיווק הבלעדיים של המוצר "אתר מקצועי לנוטריון מוכן תוך 10 דקות" (להלן: "השירות");
והואיל והנהלת האתר מעוניינת לספק שירות זה לנוטריונים המעוניינים בכך (להלן: "הרישיון");
לפיכך מוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

3

עוגיות

1.  הנהלת האתר מפעילה עוגיות ("COOKIES" – קוד מחשב פשוט שנועד לזהותכם) שמטרתן להקל על הגלישה באתר, במטרה לייעל את השימוש בשירותים המוצעים בו או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שנחשוב שמעניין אתכם. אם אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לעוגיות.

2. אצל מנויים הגולשים בעמוד ההתחברות לתוכנה  יוגדר קובץ עוגיה זמני על מנת לקבוע האם הדפדפן מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן.

3. בעת ההתחברות, הנהלת האתר תגדיר מספר 'עוגיות' על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות ליומיים, ועוגיות אפשרויות מסך תקפות לשנה. מנוי שיבחר באפשרות "זכור אותי" – פרטי ההתחברות של המנוי יהיו תקפים למשך שבועיים. מנוי שיתנתק תתנתק מהחשבון – בהתאמה עוגיות ההתחברות יימחקו.

4

תניית פטור

הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים להנגיש לציבור מידע אמין ומדויק. כל המידע המקצועי המופיע באתר מלווה במראי-מקום מדויקים וכולו נסמך על ציטוטים של המקור עצמו. בכל מקרה של טעות קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. כמו כן, השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש.ת בלבד.

5

רכישת אתר
מקצועי לנוטריון

1. . הקמת אתר לנוטריון נעשית באמצעות טופס אוטומטי חכם וידידותי באופן עצמאי לחלוטין ע"י המנוי, קרי הנוטריון שביצע את רכישת המוצר. יודגש, שלמוצר זה אין שירות לקוחות כלל, לא בטלפון, לא  בדואר אלקטרוני ולא בכל אמצעי תקשורת אחר.  כל הפעולות הכרוכות ברכישת האתר ותפעולו – לרבות הקמת האתר, עדכון פרטים וביטול העסקה בתנאי המפורטים להלן – מתבצעים על ידי המנוי באופן אוטומטי, באמצעות ההנחיות וסרטוני ההדגמה שמספקת הנהלת האתר, ולאחר ביצוע הזדהות כנדרש. מודגש, כי הנוטריון שרכש את המוצר לא יוכל לבוא בטענות להנהלת האתר בשום עניין, לרבות היעדר שירות לקוחות, ושהאחריות על הזנה מדויקת של הפרטים המבוקשים בטופס ההקמה של האתר המקצועי היא על המנוי בלבד.
פניות בנושאי חשבוניות ובנושאים כספיים ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד.

2. ידוע לי שהעיצוב והתוכן של מוצר זה מוגנים בזכויות יוצרים והם רכושם הבלעדי של הנהלת האתר. אין להעתיק את העיצוב או התוכן ואין לעשות בהם כל שימוש או מכירה חוזרת או העברה. 

3. הנהלת האתר עושה מאמצים רבים לקדם את אתר מקצועי לנוטריון עבור כל הלקוחות בתוצאות החיפוש של מנוע גוגל: הקידום האורגני מתבצע באמצעות מערך אלמנטים שנסרקים ע"י מנוע החיפוש של גוגל, בהתאם למילות חיפוש וקריאה מיטבית של קרבה גיאוגרפית של המחפש. עם זאת, בגין משתנים שאינם תלויים בנו, איננו יכולים להבטיח שבכל חיפוש תקודמו לעמוד הראשון. לכן, השורה התחתונה היא, שאנחנו עושים את המקסימום לטובת הקידום של כל לקוחותינו – כי הרווח שלכם הוא הרווח שלנו 🙂

4. מינוי מוצר האתר לנוטריון תקף למועד של לשנתיים מרגע רכישתו (ללא תלות במועד הקמת האתר עצמו; למעט תקופת חודש ההשקה, בו המוצר נמכר ל-3 שנים). בתום תקופת המינוי מרגע הרכישה ניתן יהיה לחדש את השירות לשנתיים נוספות. הנהלת האתר עושה מאמצים רבים לשמור על עלויות נגישות, אולם יתכנו עדכוני מחירים של עד 20%, בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת האתר.

6

הגבלת אחריות

1. השימוש בשירות מוצע למנוי כמות שהוא (as is) ולמנוי לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש בשירות ו/או הסתמכותו על השירות. הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים בפרטי המנוי.ה כפי שהוזנו על ידו.ה.

2. יובהר, כי הנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה לנכונות המידע והנתונים שהמנוי מזין באתר ו/או בטפסים המסופקים לו ככלי עזר על ידי האתר.

3. אין לראות בתוכן האוטומטי המסופק ע"י הנהלת האתר משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי ו/או מקצועי אחר – התוכן נכתב במקצועיות ובמטרה לקדם שיווק של הנוטריון וחשיפתו למספר רב של מחפשים ברשת האינטרנט.

4. הנהלת האתר או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות להתאמה לצרכים ספציפיים של המנוי ו/או למטרותיו. מנהלי האתר עושים מאמצים למעלה מן הסביר לעמוד ברמת איכות עליונה בכלל השירותים הניתנים באתר, אולם יתכנו קלקולים וטעויות שחמקו מהעין.

6. בכל מקרה של סתירה בין המוצג באתר לבין האמור בחוק, החוק גובר.

7. המנוי מצהיר שהוא מודע לכך שהאתר מאוחסן על שרתים חיצוניים, ויתכנו שיבושים ותקלות שתיקונם מותנה בספקים חיצוניים. לפיכך, הנהלת האתר אינה מתחייבת לתקינות ורציפות השירות.

8. בכל מקרה של תקלה במהלך השימוש באתר, יש לדווח בדואל info@notary-net.com; הנהלת האתר תפעל, ככל שהדבר תלוי בה, לעשות כמיטב יכולתה ובהקדם האפשרי על מנת לשפר, לתקן ולסדר את התקלה.

9. למען הסר ספק, מובהר כי מסירת הודעה כאמור לעיל להנהלת האתר,  אינה מטילה עליה אחריות לגרימת בעיה, הפסד ו/או נזק מכל סוג שהוא ואין בכך כדי לראות בה או במפתחי האתר או בבעליו אחראים לכל נזק כאמור לעיל. הפיצוי המקסימלי במקרה כזה יהיה השבת הסכום ששולם עבור המנוי או הארכת תקופת שירות המנוי באופן יחסי ללא תשלום נוסף לאחר התיקון הדרוש. ט.ל.ח – מובהר, למען הסר ספק כי הנהלת האתר אינה אחראית באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להגרם כתוצאה מהסתמכות על השירות.

10. המנוי יודע כי עד להודעה חדשה השירותים שמציעה הנהלת האתר אינם מאושרים על ידי לשכת עורכי הדין ו/או ועדת הנוטריונים ו/או משרד המשפטים, ואתר זה והתוכנה הכלולה בו שייכים לגוף מסחרי ופרטי שאינו קשור בגופים הנ"ל. באם השירותים יאושרו על ידי מי מהגופים הנ"ל, יקבל המנוי מידע על כך.

7

זכויות יוצרים,
סעדים ופיצוי
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של חברת "משפט חכם בע"מ ח.פ. 516133519 בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על  הנתוניםבאתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, (בין אם נרשמו ובין אם לא) תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 4. השם "נוטריונט | משרד נוטריון בענן" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 6. כל התוכן המילולי וקוד התוכנה באתר הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
 7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 9.  אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame ,(סמויה או גלויה.
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 11. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. התחייבות זו לאי הפצה כוללת גם את קבצי הטפסים לאישורים נוטריוניים הכלולים באפליקציות.
 12. המשתמש מצהיר כי השירותים, המידע, הסודות המסחריים והמקצועיים הינם קניינה של נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון.
 13. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירותים מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי חוקית של השירותים ו/או כל הפרת זכויות יוצרים בשירותים הנן נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה הפרה פלילית לפי תיקון מס' 5 לפקודת זכויות היוצרים התשמ"ח 1988, המטיל עונש של 3 שנות מאסר או 250,000 שקל קנס.
 14. המשתמש מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להגרם לחברה בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את החברה  בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידו, בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד שלישי שלו, ובין היתר מתחייב מראש לשלם לנוטריונט | הממשק החכם לנוטריון בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 500,000 ₪.

8

שמירה על סודיות
 1. הנהלת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. הנהלת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המנויים, שהם לקוחותיה.
 3.  החברה ו/או הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי המנוי, ופרטיו לא יועברו לגורם שלישי (למעט חברות האשראי), אלא אם מתחייב בחוק.
 4.  החברה משתמשת בשירותי הסליקה של חברת UPAY.
 5. UPAY עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי, התשלום הנו תשלום מאובטח ועומד בתקן DSS-PCI.
 6. הנהלת האתר מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המצטרף. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המצטרפים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.
 7. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9

שירותי צד ג'

אתר זה עשוי להציג קישורים או לאפשר גישה לאתרי אינטרנט וליישומים שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המורשה בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט או יישומים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים וליישומים אלו באמצעות התוכנה משום אישור לחומר המופיע בהם, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.

10

מדיניות כסף חזרה מובטח
 1. אנו מיישמים מדיניות "כסף חזרה מובטח". הלקוח יוכל לבטל את העסקה בתוך 30 יום ומכל סיבה שהיא, ויזוכה (דרך כרטיס האשראי) בסכום המלא ששילם.
 2. למען הסר ספק, האמור לעיל תקף רק לגבי תקופת מנוי אחת. עם תום תקופת המנוי הכניסה לאתר תיחסם ללקוח עד לביצוע עסקה נוספת.
 3. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול העסקה על ידי הלקוח ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הלקוחהמנוי שרכש.

11

הערות כלליות ודגשים
 1. מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי הסכם זה הנה של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו בישראל.
 2. הנהלת האתר שומרת על הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. מצטרף שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.
 3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. במקרה שבו לא ישלח המצטרף או מי מטעמו אישור בדואל חוזר על העסקה, תתבטל העסקה באופן אוטומטי, ללא הודעה למצטרף מטעם נוטריונט | הממשק החכם לנוטריון.
 4. הנהלת האתר מתחייבת שפרטי המצטרף לאתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידיה לגורמים שלישיים חיצוניים.
 5. הנהלת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד השימוש. גרסה קודמת של התקנון תהיה זמינה לצפיה בכל רגע.

תניית פטור

אתר נוטריונט | משרד נוטריון חכם בענן עושה את מירב המאמצים להנגיש לציבור מידע אמין ומדויק. כל המידע המקצועי המופיע באתר מלווה במראי-מקום מדויקים וכולו נסמך על ציטוטים של המקור עצמו. בכל מקרה של טעות קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

כסף חזרה מובטח: קראו את תנאי הרכישה

נוטריונט | התוכנה המובילה בישראל למשרדי נוטריון

האתר המקצועי לנוטריון הוא מוצר חכם של נוטריונט,
מבית משפט חכם בע"מ | ח.פ. 516133519
כל הזכויות שמורות.
info@notary-net.com
notary-net.com

מידע על עוגיות

אתר זה מפעיל עוגיות ("COOKIES" – קוד מחשב פשוט שנועד לזהותכם) שמטרתן להקל על הגלישה באתר. בכל מצב בו אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לעוגיות.

אישור נוטריון דיגיטלי

נוטריונט מטמיעה חתימת נוטריון דיגיטלית מבית Personal -id. כרטיס החתימה משולב (נוטריון + נט המשפט) וניתן לרכישה (בצירוף תוכנת החתימה) ישירות מול Personal-ID.